Siły i oddziaływania Zobacz większe

Siły i oddziaływania

Pomoce dydaktyczne: geografia – 21 lekcji.

Więcej szczegółów

  Na zamówienie

CENA: 6 090,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń


W  module SIŁY I ODDZIAŁYWANIA jest przekazywana idea, że wszystkie otaczające nas obiekty podlegają działaniu sił. Na tym etapie uczniowie mogą już wiedzieć, że, działając siłą, np. poprzez pchanie lub ciągnięcie, można wprawić ciało w ruch. Omówione w module trzy zasady dynamiki Newtona pomogą uczniom zrozumieć siły i oddziaływania, a zaproponowane działania badawcze rozwiną zdobytą przez nich wiedzę.

Moduł ten daje uczniom możliwość nauki  z wykorzystaniem różnych metod badawczych: zadawania pytań, badania i doświadczania. Dzięki temu uzyskują oni pogłębioną znajomość sił i oddziaływań, które wpływają na ruch ciał.
W module jest dostępnych pięć serii działań badawczych. W trakcie ich realizacji uczniowie poznają koncepcję równowagi i braku równowagi sił, rozważając takie pojęcia jak: grawitacja, magnetyzm, tarcie, masa i odległość. Uczniowie będą angażować się w różnorodne badania i praktyczne, inżynierskie przedsięwzięcia, dzięki którym dowiedzą się, jak koncepcje naukowe znajdują swoje odzwierciedlenie w zjawiskach spotykanych w prawdziwym życiu.

Wyposażenie zestawu w substancje i przybory do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno w ramach lekcji fizyki jak i chemii w kl. 7-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:
 • Wymagania przekrojowe (pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; zachowanie zasad bezpieczeństwa; wyodrębnianie informacji kluczowych z tekstów, tabel, diagramów, wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych; wykonywanie obliczeń i zapis wyników zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących; przeliczanie wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-);

 • Ruch i siły ( względność ruchu; pojęcie drogi, toru, przyspieszenia, przyspieszenia grawitacyjnego; jednostki: czasu, odległości, prędkości, siły; przeliczanie jednostek; ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony; siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu; I,II i III zasada dynamiki; oddziaływanie wzajemnie ciał; bezwładność ciał; siła jako działanie skierowane (wektor), wartość, kierunek i zwrot wektora siły)

 • Właściwości materii (pojęcie masy i gęstości oraz ich jednostek w różnych stanach skupienia; związek gęstości z masą i objętością; prawo Archimedesa)

 • Elektryczność (sposoby elektryzowania ciał; zjawiska oparte na przemieszczaniu elektronów; oddziaływaniu ładunków jednoimiennych i różnoimiennych)

 • Magnetyzm


LABOLAB

Moduł SIŁY I ODDZIAŁYWANIA wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)

Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 18 sesji badawczych

(czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut)

„Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć”

(z Rozporządzenia MEN z dnia 29.05.2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli)

Zachęcamy do do systematycznego korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązującego od 01.09.2018 nowego systemu oceny pracy nauczycieli szkoły.

Integralną część modułu STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

 • atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
 • multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
 • multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
 • ćwiczenia interaktywne,
 • multimedialne testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
 • scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:

- informacje jak się przygotować;
- informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;
- opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);
- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami);
- pracę domową dla uczniów.

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Przykładowa symulacja: https://www.mauthor.com/present/5212796292431872

Przykładowy scenariusz dla nauczyciela: http://www.labolab.pl/assets/files/Sily_i_oddzialywania_przykladowy_scenariusz_dla_nauczyciela_PL.pdf

Przykładowa karta obserwacji (6-częściowa) dla uczniów: https://www.mauthor.com/present/5855648072597504

Moduł SIŁY I ODDZIAŁYWANIA zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

LABOLAB

WYKAZ ZAWARTOŚCI ZESTAWU :
l.p.nazwailość
1 przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej1
2scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi1
3drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie1
4dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycielalicencja szkolna, bezterminowa
5waga elektroniczna, zakres 2kg 2
6sprężyna "slinky" - krocząca10
7 siłomierz (dynamometr) 250 g, którego konstrukcja pozwala na zważenie zawieszonego obiektu, oraz zmierzenie siły nacisku lub naciągu. Urządzenia kalibrowane w gramach i Newtonach8
8model samochodu8
9stoper12
10poziomica,8
11drewniane punkty podparcia15
12równoważnia8
13opiłki żelaza (waga 625g)1
14 szalka Petriego z pokrywką10
15 pary magnesów z oznaczonymi biegunami 16
16magnesy pierścieniowe16
17podkładki płaskie, ocynkowane, duże16
18podkładki płaskie, stalowe, małe220
19elementy konstrukcyjne K'NEX - drążki o dł. 13 cm24
20kule styropianowe małe24
21kule styropianowe duże8
22małe, drewniane szpulki10
23papier ścierny, drobnoziarnisty (arkusz )5
24zielony filc (arkusz)5
25folia bąbelkowa (arkusz)12
26taśma miernicza (dł. 150 cm)8
27odważniki plastikowe (krążki)8
28cienki, mocny sznurek (dł. 60 m)1
29strunowe woreczki foliowe (duże)25
27ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza"1
28duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm)1

Cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie spośród ofert wyposażenia pracowni szkolnej jest fakt, ze każdy moduł LaboLAB zawiera:

 • materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
 • zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
 • odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

Brak komentarzy

Napisz opinię

Siły i oddziaływania

Siły i oddziaływania

Pomoce dydaktyczne: geografia – 21 lekcji.

Napisz opinię

PRODUCENCI

CEZAS-GLOB TO:

TRANSPORT

Koszty Ustalane Indywidualnie

PŁATNOŚCI

Elastyczne warunki

WSPÓŁPRACA

Korzystne rozwiązania

PROMOCJE

Dla stałych Klientów

KONTAKT

89 533 42 65
COPYRIGHT CEZASGLOB 2021
REALIZACJA:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.