Moduł: Energia. To działa! Zobacz większe

Materia i energia w ekosystemach

Pomoce dydaktyczne - biologia. 21 lekcji.

Więcej szczegółów

  Na zamówienie

CENA: 4 390,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń


W ramach pracy z modułem MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH uczniowie poznają różnorodność form życia w ekosystemach oraz unikalność sposobów podtrzymania tych form życia. Dowiadują się, że w ekosystemie istnieją siedliska tworzone przez czynniki biotyczne i abiotyczne. Na tym etapie uczniowie powinni już wiedzieć, że wszystkie żywe istoty wymagają tych samych podstawowych zasobów: żywności, wody, schronienia i powietrza. Poszerzeniem tej wiedzy będzie dyskusja o interakcjach, jakie występują, gdy czynniki biotyczne konkurują o uzyskanie tych zasobów.

Uczniowie dyskutują, jak czynniki biotyczne zależą od czynników abiotycznych, takich jak Słońce, woda i powietrze oraz od innych czynników biotycznych, w tym roślin i zwierząt, umożliwiając im wzrost, reprodukcję i przetrwanie.

Poprzez sześć serii działań badawczych uczniowie badają ruch materii oraz obieg energii w ekosystemie. W miarę realizowania tych działań za pomocą takich modeli, jak: sieci pokarmowe, piramidy żywieniowe i eko-kolumny, coraz lepiej rozumieją zjawiska: konkurencji, współzależności i sfer Ziemi.

Na koniec pracy z modułem omawiają wpływ człowieka na ekosystem oraz możliwe sposoby ochrony środowiska naturalnego.

Wyposażenie zestawu w substancje i przybory do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno w ramach lekcji fizyki jak i chemii w kl. 7-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:
 • Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)

 • Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody (stany skupienia opadów i osadów atmosferycznych)

 • Ja i moje otoczenie (rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia)

 • Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; wody stojąco i płynące, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne; warstwy lasu, gatunki roślin i zwierząt w nich żyjących; grzyby jadalne i trujące – ich znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka; sposoby odżywiania organizmów samożywnych i cudzożywnych; warunki życia i przystosowanie organizmów do życia na lądzie i w wodzie; organizmy łąk i pół uprawnych; rozpoznawanie organizmów występujących w najbliższej okolicy)

 • Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły (składniki i funkcje środowiska antropogenicznego; zależności miedzy środowiskiem antropogenicznym i przyrodniczym)

 • Organizacja i chemizm życia (hierarchiczna organizacja budowy organizmów; funkcje pierwiastków i grup związków chemicznych występujących w organizmach; podstawowe elementy budowy komórki i ich funkcje – obserwacje mikroskopowe komórki; fotosynteza- substraty, produkty i warunki przebiegu procesu; czynności życiowe organizmów)

 • Różnorodność życia:

 1. bakterie (miejsce występowania, czynności życiowe, znaczenie w przyrodzie i dla człowieka)

 2. różnorodność i jedność roślin (tkanki roślinne i ich funkcje; rośliny okrytonasienne- formy morfologiczne, budowa i modyfikacje korzeni, łodygi, liści; doświadczenia pokazujące wpływ czynników środowiska na proces kiełkowania; znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;

 3. grzyby (środowisko życia; oddychanie, odżywianie; znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka)

 4. różnorodność i jedność świata zwierząt (tkanki zwierzęce i ich funkcje; pierścienice, stawonogi, mięczaki-środowisko i tryb życia, cechy morfologiczne, cechy wspólne oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka; gady jako zwierzęta zmiennocieplne; ptaki i ssaki jako zwierzęta stałocieplne, ich cechy morfologiczne i różnorodność środowisk życia; różnorodność zwierząt kręgowych)

 • Ekologia i ochrona środowiska (związki miedzy żywymi i nieożywionymi elementami ekosystemu; określanie cech populacji wybranego gatunku rośliny zielnej w terenie; analiza oddziaływań antagonistycznych; struktura troficzna ekosystemu; obieg materii i przepływ energii przez ekosystem; sieci i łańcuchy pokarmowe; odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody)

 • Zagrożenia różnorodności biologicznej (istota różnorodności biologicznej; przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów)

  LABOLAB

„Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć”

(z Rozporządzenia MEN z dnia 29.05.2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli)

Zachęcamy do do systematycznego korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązującego od 01.09.2018 nowego systemu oceny pracy nauczycieli szkoły.

Integralną część modułu STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

 • atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
 • multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
 • multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
 • ćwiczenia interaktywne,
 • multimedialne testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
 • scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:

- informacje jak się przygotować;
- informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;
- opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);
- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z  
   trudnościami);
- pracę domową dla uczniów.

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).


LABOLAB

Moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


WYKAZ ZAWARTOŚCI ZESTAWU :
l.p. nazwa ilość
1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1
2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1
3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 1
4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela licencja szkolna, bezterminowa
5 - duże wypluwki sowy zawierające m.in. niestrawione resztki pokarmu (pazury , dzioby) 15
6 - kleszczyki plastikowe (dł. 13 cm) 16
7 - rękawiczki jednorazowe, polietylenowe 100
8 - lupy 16
9 - plastikowe butelki ze spryskiwaczem do zraszania 4
10 - nasiona rzodkiewki 2
11 - gleba doniczkowa (poj. 17 L ) 1
12 - nawóz w płynie (poj. 250 ml) 1
13 - czerwona glina (waga 3,5 kg) w plastikowym wiaderku 1
14 - piasek akwariowy (waga 2,2 kg) 1
15 - żwir akwariowy (waga 2,3 kg) 1
16 - organiczny, bezwonny pokarm dla ryb (waga 2 kg) 1
17 - sól (waga 700 g) 1
18 - duże, metalowe spinacze do dokumentów, (dł. 2,5 cm) 24
19 - kartki (7,5x12 cm) 100
20 - bawełniany knot, sznurek (dł. 10 cm) 20
21 - cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) 8
22 - woreczki foliowe "strunowe" (30x38 cm) 10
23 - pojemnik plastikowy (poj. 500 ml) 16
24 - zamykany plastikowy pojemnik z otworem na dnie (poj. 230 ml) 20
25 - kubek plastikowy (poj. 300 ml ) 25
26 - plastikowy pojemnik ( poj. 3,5 L ) 1
27 - plansza " Sieci i łańcuchy pokarmowe" 70x100 cm 1
28 - plansza " Ptaki drapieżne/ Sowy" 70x100 cm 1
29 - ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza" 1
30 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne 50x60x30 cm) 1

Cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie spośród ofert wyposażenia pracowni szkolnej jest fakt, ze każdy moduł LaboLAB zawiera:

    • materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
    • zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w  
       zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
    • odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

Brak komentarzy

Napisz opinię

Materia i energia w ekosystemach

Materia i energia w ekosystemach

Pomoce dydaktyczne - biologia. 21 lekcji.

Napisz opinię

PRODUCENCI

CEZAS-GLOB TO:

TRANSPORT

Koszty Ustalane Indywidualnie

PŁATNOŚCI

Elastyczne warunki

WSPÓŁPRACA

Korzystne rozwiązania

PROMOCJE

Dla stałych Klientów

KONTAKT

89 533 42 65
COPYRIGHT CEZASGLOB 2021
REALIZACJA:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.