Moduł: Energia. To działa!

Pomoce dydaktyczne fizyka - 23 lekcje.

Więcej szczegółów

  Na zamówienie

CENA: 5 490,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Pracując z modułem ENERGIA. TO DZIAŁA ! uczniowie poznają różne rodzaje energii i zachodzące pomiędzy nimi przemiany. Analizują, w jaki sposób energia jest dostarczana do ich organizmów oraz rozpoznają jej źródła w otaczającym ich świecie. Identyfikują i porównują dwa rodzaje energii mechanicznej: kinetyczną i potencjalną. W oparciu o doświadczenia z budowanymi przez siebie obwodami elektrycznymi, uczniowie poznają koncepcję transportu i przemian energii.

Analizują energię, jaką wytwarzają ich ciała, energię potencjalną i kinetyczną, ruch fal oraz alternatywne formy energii. Zajmują się również ruchem falowym jako sposobem przenoszenia energii i informacji.

Ponadto poznają pojęcia odnawialnych i nieodnawialnych zasobów energii, a także analizują wady i zalety alternatywnych źródeł energii.
Tworzą modele turbin wiatrowych i kół wodnych oraz omawiają  ich funkcje.

Na koniec uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce, projektując własny eksperyment, odpowiadający na konkretne pytanie na temat energii
Wyposażenie zestawu w substancje i przybory do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno w ramach lekcji fizyki jak i chemii w kl. 7-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:
 • Wymagania przekrojowe (pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; zachowanie zasad bezpieczeństwa; wyodrębnianie informacji kluczowych z tekstów, tabel, diagramów, wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych)

 • Ruch i siły ( względność ruchu; pojęcie drogi, toru, przyspieszenia, przyspieszenia grawitacyjnego; jednostki: czasu, odległości, prędkości, siły; przeliczanie jednostek; ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony; siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu; I,II i III zasada dynamiki; oddziaływanie wzajemnie ciał; bezwładność ciał; siła jako działanie skierowane (wektor), wartość, kierunek i zwrot wektora siły)

 • Energia (jednostki i pojęcia: pracy mechanicznej, mocy, energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; zasada zachowania energii w opisie zjawisk oraz zasada zachowania energii mechanicznej w obliczeniach)

 • Zjawiska cieplne (temperatura i przeliczanie skali Celsjusza, Kelwina, Fahrenheita; energia cieplna; związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek;

 • Elektryczność (przepływ prądu w obwodach jako ruch elektronów swobodnych albo jonów w przewodnikach; formy energii; źródła energii elektrycznej i odbiorniki)

 • Ruch drgający i fale (prędkości rozchodzenia się fali; rozchodzenie się fali mechanicznej jako proces przekazywania energii bez przenoszenia materii; pojęcia i jednostki: amplitudy, okresu, częstotliwości i długości fali; powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu; źródła dźwięku; związek między wysokością dźwięku a częstotliwością fali oraz związek między natężeniem dźwięku (głośnością) a energią fali i amplitudą fali)


LABOLAB

„Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć”

(z Rozporządzenia MEN z dnia 29.05.2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli)

Zachęcamy do do systematycznego korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązującego od 01.09.2018 nowego systemu oceny pracy nauczycieli szkoły.

Integralną część modułu STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

 • atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
 • multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
 • multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
 • ćwiczenia interaktywne,
 • multimedialne testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
 • scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:

- informacje jak się przygotować;
- informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;
- opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);
- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami);
- pracę domową dla uczniów.

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).



LABOLAB


Moduł ENERGIA. TO DZIAŁA ! zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

l.p. nazwa ilość
1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1
2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1
3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 1
4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela licencja szkolna, bezterminowa
5 - elektroskop 1
6 - zestaw przewodników i izolatorów 1
7 - miernik uniwersalny 2
8 - pałeczki do elektryzowania 2
9 - piłeczki pingpongowe 16
10 - baterie alkaliczne R20 36
11 - uchwyt na baterie R20 45
12 - brzęczek elektryczny 5
13 - silniczek elektryczny 5
14 - mini żarówka 2V 0,06A 20
15 - oprawka mini żarówki 30
16 - przewód na rolce (dł. 30m) 1
17 - cążki do cięcia przewodów i zdejmowania izolacji 1
18 - termometr zanurzeniowy z podwójną skalą, stopniami Celsjusza i Fahrenheita ( zakres: od -10 do 110 stopni C) 30
19 - ogniwo słoneczne (10 x7 cm) 5
20 - pręty drewniane (0,6x30 cm) 10
21 - szklane kulki 40
22 - biały karton konstrukcyjny 50
23 - humus ogrodowy (poj. 1,6 L) 1
24 - pipety skalowane (poj. 3 ml) 8
25 - linijka (dł. 30 cm) 16
26 - cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) 1
27 - kolorowe słomki do napojów 100
28 - przeźroczyste słomki do napojów 150
29 - pojemnik (poj. 5,5 L) 8
30 - rolki taśmy klejącej 8
31 - łyżeczki plastikowe 50
32 - pokrywka (poj. 0,4 L) 10
33 - kubek plastikowy (poj. 250 ml) 32
34 - kubek styropianowy (poj. 230 ml) 25
35 - pojemnik plastikowy (poj. 30 ml) 60
36 - ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza" 1
37 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) 1

Brak komentarzy

Napisz opinię

Moduł: Energia. To działa!

Moduł: Energia. To działa!

Pomoce dydaktyczne fizyka - 23 lekcje.

Napisz opinię

PRODUCENCI

CEZAS-GLOB TO:

TRANSPORT

Koszty Ustalane Indywidualnie

PŁATNOŚCI

Elastyczne warunki

WSPÓŁPRACA

Korzystne rozwiązania

PROMOCJE

Dla stałych Klientów

KONTAKT

89 533 42 65
COPYRIGHT CEZASGLOB 2021
REALIZACJA:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.