Moduł: Zmieniająca się planeta Ziemia Zobacz większe

Moduł: Zmieniająca się planeta Ziemia

Pomoce dydaktyczne: geografia – 21 lekcji.

Więcej szczegółów

  Na zamówienie

CENA: 5 490,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń


Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom jak to się stało, że Ziemia, na której mieszkamy, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał.

Podczas pracy z modułem ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA uczniowie poznają warstwy Ziemi i budują jej model. Tworzą także układ płyt litosfery i analizują mapy, aby wychwycić zależności między trzęsieniami ziemi, erupcjami wulkanów i położeniem płyt tektonicznych. W tym module są omawiane erupcje wulkanów oraz proces formowania się skał na skutek stygnięcia lawy. Uczniowie badają dostępne w zestawie próbki skał i porównują ich rodzaje. Ponadto wykonują symulację cyklu skalnego, aby przekonać się, jak poszczególne typy skał mogą zmieniać się w zależności od warunków. Tworzą model przebiegu erozji, wietrzenia i osadzania się materiału skalnego. Zmieniając działanie różnych czynników, na przykład poprzez dodanie “roślinności”, przekonują się, w jaki sposób erozja wpływa na formy ukształtowania terenu.

Uczniowie poznają znaczenie różnych typów map, porównują je i zyskują wiedzę o tym, co mówią nam one o formach ukształtowania terenu i położeniu akwenów. Uczniowie omawiają też tworzenie się warstw skalnych i powstawanie skamielin. Dowiadują się, że warstwy skalne zawierające skamieliny tworzą się w miarę upływu czasu, co umożliwia naukowcom określenie, kiedy poszczególne organizmy żyły na Ziemi.

Finalnie, w ramach tego modułu, uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób zmiany na Ziemi wpływają na życie człowieka. Erozja gleby jest przedstawiona jako problem dla rolnictwa, a uczniom stawia się wyzwanie opracowania kilku modeli, które go rozwiążą. Testują oni swoje rozwiązania, analizują wyniki i przedstawiają klasie wyciągnięte z nich wnioski.

Wyposażenie zestawu w substancje i przybory do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno w ramach lekcji fizyki jak i chemii w kl. 7-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:
 • Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)

 • Orientacja w terenie (plan i mapa- odczytywanie informacji na podstawie legendy, wskazywanie miejsc obserwacji; rysowanie planów różnych przedmiotów)

 • Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody (składniki pogody i rodzaje przyrządów do ich pomiaru: temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru; obserwacje składników pogody – pomiar i analiza ich wyników oraz zależności; opady i osady atmosferyczna- analiza stanów skupienia; zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i ich następstwa)

 • Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy; rodzaje skał; elementy pagórka i doliny rzecznej; wody stojące i płynące, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne; organizmy samożywne i cudzożywne; organizmy żyjące w wodzie- warunki życia; przystosowanie, odżywianie)

 • Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły (składniki środowiska antropogenicznego i ich funkcje; zależności między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym)

 • Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne (kontynenty i oceany- ich położenie na globusie i mapie świata względem równika i południka zerowego; wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi i akweny morskie na trasach pierwszych wypraw geograficznych)

 • Krajobrazy świata (położenie na mapie poznawanych typów krajobrazów; główne cechy krajobrazów świata; zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazów; rośliny i zwierzęta typowe dla poznawanych krajobrazów)

 • Geografia Europy (związek między położeniem na granicy płyt litosfery a występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi)

 • Środowisko przyrodnicze Polski (główne typy gleb w Polsce; najważniejsze cechy gleby brunatnej, bielicowej, czarnoziemu, mady i rędziny- ich rozmieszczenie na mapie Polski oraz ocena przydatności rolniczej)

 • Własny region (główne cechy środowiska przyrodniczego regionu na podstawie map tematycznych)

 • Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji (Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; związki między przebiegiem granic płyt litosfery a występowaniem rowów tektonicznych, wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami; sposoby zapobiegania tragicznym skutkom trzęsień ziemi i tsunami)

 • Wybrane problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej (prawidłowości w ukształtowaniu powierzchni Ameryki Północnej i Południowej na podstawie map tematycznych)

 • Magnetyzm (zasada działania kompasu; pojęcie biegunów magnetycznych Ziemi)

LABOLAB

„Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć”

(z Rozporządzenia MEN z dnia 29.05.2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli)


Zachęcamy do korzystania z z narzędzi multimedialnych i informatycznych, zwłaszcza w nawiązaniu do obowiązującego od 01.09.2018 systemu oceny pracy nauczycieli szkoły.

W związku z powyższym integralną część modułu STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

 •  atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
 •  multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
 •  multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
 •  ćwiczenia interaktywne,
 •  multimedialne testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
 •  scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:
 • informacje jak się przygotować;
 • informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;
 • opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);
 • szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów
  z trudnościami);
 • pracę domową dla uczniów.

LABOLAB

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Moduł ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

l.p.nazwailość
1- przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej1
2- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi1
3- drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie1
4- dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycielalicencja szkolna, bezterminowa
5- pojemnik z siatki do przechowywania motyli i innych owadów1
6- siatka do chwytania owadów1
7- zestaw 10 pojemników do obserwacji owadów z lupą1
8- opakowanie nasion ośmiu rodzajów roślin szybkorosnących200
9- nasiona słonecznika (waga 450 g)1
10- zestaw do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny1
11- gleba (poj. 2L)2
12- nawóz Osmocote (poj. 30 ml)2
13- cylinder miarowy skalowany (poj. 10 ml)8
14- pipety skalowane (poj. 3 ml)24
15- czerwony barwnik spożywczy (poj. 30 ml)1
16- knot/sznurek bawełniany (dł. 10 cm)20
17- kleszczyki (dł. 12 cm)8
18- drewniane klamry18
19- przezroczyste żetony500
20- siatka / czerpak akwariowy 8
21- zestaw fotografii zwierząt1
22- zestaw fotografii roślin i zwierząt1
23- fotografia nektarnika malachitowego8
24- makaron "kolanka" (paczka)1
25- pojemnik (poj. 3,7 L )8
26- pojemniki plastikowe (poj. 230 ml)17
27- pojemniki plastikowe (poj. 460 ml)30
28- tacki ze styropianu 8
29- pojemnik z pokrywką (poj. 30 ml)48
30- miarka (poj. 60 ml)9
31- ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza"1
32- duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne 50 x 60 x 30 cm)1


Moduł zawiera:

    • materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia,
    • zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w  
       zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów),
    • odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne.

Brak komentarzy

Napisz opinię

Moduł: Zmieniająca się planeta Ziemia

Moduł: Zmieniająca się planeta Ziemia

Pomoce dydaktyczne: geografia – 21 lekcji.

Napisz opinię

PRODUCENCI

CEZAS-GLOB TO:

TRANSPORT

Koszty Ustalane Indywidualnie

PŁATNOŚCI

Elastyczne warunki

WSPÓŁPRACA

Korzystne rozwiązania

PROMOCJE

Dla stałych Klientów

KONTAKT

89 533 42 65
COPYRIGHT CEZASGLOB 2021
REALIZACJA:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.