Moduł: Energia. To działa! Zobacz większe

Moduł: Życie w ekosystemach

Pomoce dydaktyczne - biologia. 21 lekcji.

Więcej szczegółów

  Na zamówienie

CENA: 4 390,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Ziemia to wyjątkowe miejsce, jest bowiem jedyną znaną nam planetą, na której może rozwijać się życie. Uczniowie codziennie mają okazję obserwować lokalny ekosystem i różnorodną grupę organizmów w nim żyjących. W ramach modułu ŻYCIE W EKOSYSTEMACH dowiadują się, w jaki sposób jesteśmy zależni  od innych organizmów w ekosystemie, ze względu na nasze zapotrzebowanie na żywność, schronienie i niezbędny do oddychania tlen.

W pięciu seriach, zaproponowanych w module, działań badawczych uczniowie zapoznają się z cyklem życia, dziedziczonymi i nabytymi cechami, adaptacjami i informacjami zawartymi w skamielinach. Dowiadują się również, w jaki sposób  wszystkie te elementy wpływają na różnorodność życia na Ziemi.

Uczniowie poznają te zagadnienia poprzez badanie, dyskusję i aktywne rozwiązywanie problemów. Dokonują obserwacji i przewidywań, analizują i zapisują dane, opracowują twierdzenia poparte dowodami i wnioskowaniem oraz oceniają związane z ekosystemami problemy i ich rozwiązania. Finalnie uczniowie zapoznają się z procesem projektowania technicznego. Pracując w grupach, analizują  problemy środowiska i sugerują ich możliwe rozwiązania. Następnie wspólnie oceniają zaproponowane koncepcje, określając czy pomagają one rozwiązać problem, czy też szkodzą ekosystemowi, wywołując negatywne zmiany w jego obrębie. Uczniowie dowiaduję się czym jest zdrowy ekosystem.

Wyposażenie zestawu w substancje i przybory do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno w ramach lekcji fizyki jak i chemii w kl. 7-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:

 • Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)

 • Ja i moje ciało (znajomość podstawowych funkcji układów budujących organizm człowieka: układu kostnego, oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, rozrodczego, nerwowego )

 • Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; warstwy lasu, gatunki roślin i zwierząt w nich żyjących; warunki abiotyczne w nich panujące; zasady właściwego zachowania się w lesie; sposoby odżywiania organizmów samożywnych i cudzożywnych; warunki życia i przystosowanie organizmów do życia na lądzie i w wodzie; rozpoznawanie organizmów występujących w najbliższej okolicy;

 • Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły (składniki i funkcje środowiska antropogenicznego; zależności miedzy środowiskiem antropogenicznym i przyrodniczym; wpływ zmian zagospodarowania terenu na krajobraz)

 • Organizacja i chemizm życia (hierarchiczna organizacja budowy organizmów ; fotosynteza- substraty, produkty i warunki przebiegu procesu; wpływ wybranych czynników na intensywność procesu fotosyntezy; czynności życiowe organizmów)

 • Różnorodność życia:

 1. różnorodność i jedność roślin (rośliny okrytonasienne- formy morfologiczne, budowa organów: łodyga, korzeń, kwiat, liście, ich funkcje i modyfikacje; budowa owoców i ich znaczenie w procesie rozprzestrzeniania się roślin ; doświadczenia pokazujące wpływ czynników środowiska na proces kiełkowania; znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka; drzewa liściaste)

 2. różnorodność i jedność świata zwierząt (parzydełkowce, stawonogi, mięczaki-środowisko i tryb życia, cechy morfologiczne, cechy wspólne oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka; ryby- cechy wspólne i przystosowanie do życia w wodzie; płazy- ich cechy wspólne, rozwój, rozmnażanie i przystosowanie do życia w wodzie i na lądzie; gady – ich cechy wspólne i przystosowanie do życia na lądzie, sposób rozmnażania i rozwój gadów, ich znaczenie w przyrodzie; ptaki- ich cechy morfologiczne, rozmnażanie, różnorodność środowisk życia, przystosowanie do lotu, znaczenie w przyrodzie; ssaki jako zwierzęta stałocieplne, ich cechy morfologiczne i różnorodność środowisk życia; różnorodność zwierząt kręgowych)

 • Genetyka (dziedziczenie jednogenowe i podstawowe pojęcia genetyki )

 • Ewolucja życia (procesu ewolucji organizmów i źródła wiedzy o jej przebiegu)

 • Ekologia i ochrona środowiska (związki miedzy żywymi i nieożywionymi elementami ekosystemu; analiza oddziaływań antagonistycznych; struktura troficzna ekosystemu; obieg materii i przepływ energii przez ekosystem; sieci i łańcuchy pokarmowe)

 • Zagrożenia różnorodności biologicznej (istota różnorodności biologicznej; przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów; wpływ człowieka na różnorodność biologiczną; zasady ochrony różnorodności biologicznej)


LABOLAB

Moduł STRUKTURY ROŚLIN I ZWIERZĄT wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 24 sesji badawczych
(czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut)
l.p. nazwa ilość
1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1
2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1
3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 1
4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela licencja szkolna, bezterminowa
5 - pojemnik z siatki do przechowywania motyli i innych owadów 1
6 - siatka do chwytania owadów 1
7 - zestaw 10 pojemników do obserwacji owadów z lupą 1
8 - opakowanie nasion ośmiu rodzajów roślin szybkorosnących 200
9 - nasiona słonecznika (waga 450 g) 1
10 - zestaw do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny 1
11 - gleba (poj. 2L) 2
12 - nawóz Osmocote (poj. 30 ml) 2
13 - cylinder miarowy skalowany (poj. 10 ml) 8
14 - pipety skalowane (poj. 3 ml) 24
15 - czerwony barwnik spożywczy (poj. 30 ml) 1
16 - knot/sznurek bawełniany (dł. 10 cm) 20
17 - kleszczyki (dł. 12 cm) 8
18 - drewniane klamry 18
19 - przezroczyste żetony 500
20 - siatka / czerpak akwariowy 8
21 - zestaw fotografii zwierząt 1
22 - zestaw fotografii roślin i zwierząt 1
23 - fotografia nektarnika malachitowego 8
24 - makaron "kolanka" (paczka) 1
25 - pojemnik (poj. 3,7 L ) 8
26 - pojemniki plastikowe (poj. 230 ml) 17
27 - pojemniki plastikowe (poj. 460 ml) 30
28 - tacki ze styropianu 8
29 - pojemnik z pokrywką (poj. 30 ml) 48
30 - miarka (poj. 60 ml) 9
31 - ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza" 1
32 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne 50 x 60 x 30 cm) 1

„Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć”

(z Rozporządzenia MEN z dnia 29.05.2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli)

Zachęcamy do do systematycznego korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązującego od 01.09.2018 nowego systemu oceny pracy nauczycieli szkoły.

Integralną część modułu STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

 • atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
 • multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
 • multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
 • ćwiczenia interaktywne,
 • multimedialne testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
 • scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:

- informacje jak się przygotować;
- informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;
- opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);
- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla
   uczniów z trudnościami;
- pracę domową dla uczniów.

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych, świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS)LABOLAB

Moduł ŻYCIE W EKOSYSTEMACH zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie spośród ofert wyposażenia pracowni szkolnej jest fakt, ze każdy moduł LaboLAB zawiera:

    • materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
    • zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w
       zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
    • odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

Brak komentarzy

Napisz opinię

Moduł: Życie w ekosystemach

Moduł: Życie w ekosystemach

Pomoce dydaktyczne - biologia. 21 lekcji.

Napisz opinię

PRODUCENCI

CEZAS-GLOB TO:

TRANSPORT

Koszty Ustalane Indywidualnie

PŁATNOŚCI

Elastyczne warunki

WSPÓŁPRACA

Korzystne rozwiązania

PROMOCJE

Dla stałych Klientów

KONTAKT

89 533 42 65
COPYRIGHT CEZASGLOB 2021
REALIZACJA:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.