Struktury roślin i zwierząt Zobacz większe

Struktury roślin i zwierząt

Pomoce dydaktyczne. Biologia – 21 lekcji.

Więcej szczegółów

  Na zamówienie

CENA: 4 990,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Ten moduł poszerza wiedzę uczniów na temat budowy roślin i zwierząt oraz tego, jaki ma ona wpływ na przetrwanie organizmów.
Uczniowie mają możliwość empirycznego zapoznania się z wewnętrznymi i zewnętrznymi strukturami roślin i zwierząt.

Podczas pracy z modułem Struktury roślin i zwierząt uczniowie rewidują swoją dotychczasową wiedzę na temat organizmów oraz poznają budowę i zachowania roślin i zwierząt. Wyciągają wnioski na temat potrzeb, jakie muszą być spełnione, aby organizmy mogły rozmnażać się, rosnąć i przetrwać w swoim środowisku.

Dzięki realizacji kolejnych, zawartych w module, działań badawczych uczniowie poznają budowę konkretnych roślin i zwierząt. Identyfikują behawioralne i strukturalne adaptacje różnych organizmów i dyskutują o tym, w jaki sposób każda z nich wpływa na przetrwanie. Dyskusję tę wspiera dostępna dla uczniów sekcja kalmara i kwiatu. W ramach pracy z modułem omawia się również pięć zmysłów i bada ich znaczenie dla przetrwania zwierząt. Prowadzona przez nauczyciela sekcja mózgu owcy wprowadza pojęcie przetwarzania informacji. Ma to na celu uświadomienie uczniom, w jaki sposób zmysły wywołują działania pomagające zwierzętom przetrwać.

W module szczegółowo jest omawiany zmysł wzroku – uczniowie dowiadują się, jak działa oko i w jaki sposób widzimy obrazy. Dostępna sekcja krowiego oka pozwala na doświadczalne zapoznanie się z budową tego narządu. Uczniowie dyskutują o falach światła i o tym, dlaczego różne zwierzęta widzą kolory inaczej.

Finalnie, na podstawie swojej wiedzy na temat zmysłu wzroku u różnych zwierząt, uczniowie projektują model ulepszonego ludzkiego oka i oceniają swoją pracę.
Wyposażenie zestawu w substancje, preparaty oraz przyrządy do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno podczas lekcji przyrody w kl.4 jak i biologii w kl. 5-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:
 • Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)

 • Ja i moje ciało (układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów; współdziałanie zmysłów smaku i węchu; zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu)

 • Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; sposoby odżywiania organizmów samożywnych i cudzożywnych; warunki życia i przystosowanie organizmów do życia na lądzie i w wodzie; rozpoznawanie organizmów występujących w najbliższej okolicy)

 • Organizacja i chemizm życia (hierarchiczna organizacja budowy organizmów; podstawowe elementy budowy komórki i ich funkcje – obserwacje mikroskopowe komórki; fotosynteza- substraty, produkty i warunki przebiegu procesu; czynności życiowe organizmów)

 • Różnorodność życia:

 1. różnorodność i jedność roślin (tkanki roślinne i ich funkcje; rośliny okrytonasienne- budowa nasion, korzeni, łodygi, liści, kwiatów; rozmnażanie roślin; doświadczenia pokazujące wpływ czynników środowiska na proces kiełkowania; budowa owoców i rozprzestrzenianie się roślin)

 2. różnorodność i jedność świata zwierząt (tkanki zwierzęce i ich funkcje; mięczaki-środowisko i tryb życia, cechy morfologiczne, cechy wspólne oraz znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka; ryby, płazy i gady jako zwierzęta zmiennocieplne; ptaki jako zwierzęta stałocieplne, ich rozmnażanie i rozwój; ssaki jako zwierzęta stałocieplne, cechy wspólne ssaków, różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych; różnorodność zwierząt kręgowych)

 • Organizm człowieka ( układ nerwowy- elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego; budowa i funkcje narządów zmysłów –oko, ucho; zmysł równowagi, smaku, węchu i dotyku- umiejscowienie receptorów)


Moduł STRUKTURY ROŚLIN I ZWIERZĄT wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)

Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 24 sesji badawczych

(czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut)„Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć”
(z Rozporządzenia MEN z dnia 29.05.2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli)

Cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie spośród ofert wyposażenia pracowni szkolnej jest fakt, ze każdy moduł LaboLAB zawiera:

 • materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
 • zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
 • odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

Zachęcamy do do systematycznego korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązującego od 01.09.2018 nowego systemu oceny pracy nauczycieli szkoły.

Integralną część modułu STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

 •     atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
 •     multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
 •     multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
 •     ćwiczenia interaktywne,
 •     multimedialne testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
 •     scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:
 1. informacje jak się przygotować;
 2. informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;
 3. opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);
 4. szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z  
 5. trudnościami);
 6. pracę domową dla uczniów.

  Przykładowa symulacja: https://www.mauthor.com/present/6395441466572800

  Przykładowa (3-częściowa) karta obserwacji: https://www.mauthor.com/present/6114650975109120

  Przykładowa karta pracy: https://www.mauthor.com/present/5000142663712768

  Przykładowy test weryfikujący zdobytą wiedzę: https://www.mauthor.com/present/4615483245199360

  Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych, świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

  Moduł STRUKTURY ROŚLIN I ZWIERZĄT zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

  WYKAZ ZAWARTOŚCI ZESTAWU :
  l.p. nazwa ilość
  1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1
  2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1
  3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 1
  4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela licencja szkolna, bezterminowa
  5 - mikroskop elektroniczny USB 25X200 z oprogramowaniem 1
  6 - zestaw preparatów biologicznych 25 szt. w pudełku 1
  7 - preparat: oko krowy 2
  8 - preparat: mózg owcy 1
  9 - preparat: kałamarnica 10
  10 - olejek goździkowy (poj. 7 ml) 1
  11 - olejek miętowy (poj. 7 ml) 1
  12 - nożyczki sekcyjne (niklowane) 8
  13 - skalpel ze stali nierdzewnej (niesterylny) 1
  14 - plansza sekcyjna (budowa oka krowy) 1
  15 - plansza sekcyjna (budowa kałamarnicy) 8
  16 - okulary ochronne (duże ) 1
  17 - okulary ochronne, wentylowane 30
  18 - grube rękawiczki jednorazowe do celów laboratoryjnych 300
  19 - diagnostyczna latarka lekarska 8
  20 - latarka LED (z bateriami ) 1
  21 - niebieski barwnik spożywczy (poj. 30 ml) 1
  22 - kleszczyki 8
  23 - lupy 32
  24 - szklana podkładka 10
  25 - nasiona czerwonej fasoli 120
  26 - nasiona rzodkiewki 2
  28 - zestaw fotografii struktur roślinnych i zwierzęcych 8
  29 - 4-kolorowy zestaw masy Playfoam 1
  30 - ręczniki papierowe (rolka) 1
  31 - torebki papierowe 50
  32 - waciki bawełniane (kulki ) 300
  33 - papier ścierny (arkusz 5x5 cm ) 4
  34 - tacki ze styropianu 24
  35 - strunowe woreczki foliowe "strunowe" (duże) 20
  36 - strunowe woreczki foliowe (małe) 32
  37 - strunowe woreczki foliowe (średnie) 32
  38 - kubki plastikowe z pokrywkami (poj. 60 ml) 32
  39 - kubki plastikowe (poj. 750 ml) 10
  40 - pojemnik (poj. 3,7 L ) 3
  41 - pinezki 100
  42 - drewniane klamry 18
  43 - ścienna plansza dydaktyczna "Komórki i tkanki" 1
  44 - ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza" 1
  45 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne 50x60x30 cm) 2

Brak komentarzy

Napisz opinię

Struktury roślin i zwierząt

Struktury roślin i zwierząt

Pomoce dydaktyczne. Biologia – 21 lekcji.

Napisz opinię

PRODUCENCI

CEZAS-GLOB TO:

TRANSPORT

Koszty Ustalane Indywidualnie

PŁATNOŚCI

Elastyczne warunki

WSPÓŁPRACA

Korzystne rozwiązania

PROMOCJE

Dla stałych Klientów

KONTAKT

89 533 42 65
COPYRIGHT CEZASGLOB 2021
REALIZACJA:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.